Civils

En general qualsevol desavinença en la via civil, de tipus econòmic i / o relacional, en què les parts que estan enfrontades puguin i vulguin col·laborar per arribar a trobar una solució dialogada i consensuada.

Entre veïns d’escala, entre propietaris i llogaters, amb gestors de comunitats, etc.