Escolars

Són els que es donen en la comunitat educativa, tant entre alumnes com entre aquests i els docents i / o amb les famílies.

Assessorem a tota la comunitat educativa i oferim eines per a la gestió i resolució pacífica dels seus conflictes, a través de tallers escolars, de cercles de diàleg, pràctiques restauratives, i de processos específics dissenyats per a cada tipus de conflicte, inclòs el bullying o assetjament escolar així com el disseny de programes de mediació escolar per a la capacitació d’alumnes mediadors.

Per a aquests programes al despatx disposarà d’un grup de professionals facilitadors en funció de les necessitats del centre escolar i / o de les famílies que expressin aquesta necessitat d’acompanyament.